NL Nederlands

Technische details

De zonnepanelen zijn van het type CIGS, geproduceerd met dunne filmtechniek. De elektriciteit producerende laag zit tussen twee glasplaten met een totale dikte van 7,3mm (normaal glas-folie = 3,2mm) waardoor ze langdurig beschermd zijn tegen alle weers-, en slijtage invloeden. Gezien de klimaatverandering en de groeiende populariteit van zonnepanelen wordt het weerstandsvermogen  van zonnepanelen tegen extreme weersomstandigheden, zoals flinke hagelstenen, steeds belangrijker. Dankzij de lage temperatuurcoëfficiënt (-0.32%/K) hebben deze zonnepanelen een rendement voordeel tot zelfs 12,5% in vergelijking met standaard zonnepanelen. De panelen zijn minder schaduw gevoelig en produceren zelfs bij diffuse lichtinstraling al elektriciteit waardoor ze zelfs aan twee dakzijden toegepast kunnen worden, ideaal voor een gelijkmatigere energieopbrengst gedurende de dag. Het systeem is uitgebreid en gedurende lange tijd getest op bouwfysische eigenschappen. Door de uitgekiende luchtspouw achter de panelen is dampdiffusie en koeling op een juiste wijze geregeld.

De waterdichtheid van nok tot goot wordt bereikt door het gepatenteerde bevestiging systeem waardoor de panelen ge-potdekseld over elkaar liggen. Tussen de paneel-kolommen zijn goten aangebracht welke het overtollige water afvoeren naar de dakgoot. Geluidstesten conform EN-ISO 717-1 laten zien dat het Lociⓟ zonnepanelen-dak over uitstekende akoestische eigenschappen beschikt. Voorbeeld: Rc9, met dakpannen = 38 dB, Rc9, met Loci = 40 dB.