NL Nederlands
Terug naar het overzicht

Na afschaffen salderen geen terugleverkosten volgens kabinet

11-06-2024

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid een motie van Silvio Erkens (VVD) aangenomen waarmee er een verbod komt op het rekenen van terugleverkosten na het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027.
In april diende Erkens al een motie in voor strenge regels en beter inzicht voor consumenten bij het berekenen van de energiekosten door de energieleveranciers.
Sinds de Eerste Kamer in februari besloot de salderingsregeling voort te laten bestaan, is er veel gedoe geweest rondom de kosten die het salderen met zich meebrengt. Hierdoor zijn de meeste energieleveranciers geld gaan rekenen voor het terugleveren van energie aan het net.Bij de vorming van het nieuwe kabinet besloten de PVV, BBB, NSC en VVD het afschaffen van de salderingsregeling mee te nemen in hun akkoord op hoofdlijnen, en wel per 2027. Als reactie hierop is er veel onzekerheid ontstaan in de zonnepanelenmarkt.Om deze onzekerheid weg te nemen stelde Henri Bontenbal (CDA) voor om het afschaffen van de salderingsregeling dit najaar te behandelen, gelijktijdig met het Belastingplan 2025. De PVV stemde hier tegen terwijl de BBB, NSC en de VVD wel instemden.
Of het afschaffen van de salderingsregeling daadwerkelijk dit najaar behandeld gaat worden hangt af van of er tegen die tijd een nieuw kabinet is geformeerd en geïnstalleerd. Ook zou de nieuwe minister kunnen beslissen om niks met de moties te doen.

Bron: Solar365